ae-group-pl > Rodo

Powołaliśmy inspektora ochrony danych (IOD).

Funkcję IOD pełni Pan Mikołaj Sawczyn.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z IOD przez e-mail: iod@ae-group.de