Targi zawodowe w Sontrze, 29.05.2019 r.

W dniu 29.05.2019 r. po raz trzeci odpowiadaliśmy na pytania zainteresowanych uczniów i uczennic od klasy IX Szkoły im. Adama von Trotta w Sontrze.

W czasie od godziny 13.30 do 15.45 młodzi ludzie mogli uzyskać informacje o możliwościach nauki zawodu, studiowania i/lub innych możliwościach szkolnych.

Doszło do kilku owocnych rozmów z Panem Schellhase (nauczyciel praktycznej nauki zawodu), Panią Schellhase (stażystki narzędziowca), Panem Breitfeldem (stażystą mechatronikiem) i Panem Kerstem (stażystą narzędziowcem). Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować młodych ludzi praktyczną nauką zawodu w naszym przedsiębiorstwie.

Wróć