ae-group-pl > Aktualności > Informacje prasowe

Prasa

Zmiany w zarządzie ae group ag

Rada nadzorcza ae group ag z dniem 10 czerwca 2020 powołuje pana Koena Beckersa na stanowisko dyrektora generalnego CEO

Więcej...

Od lewej do prawej: M. Strunz – rada zakładowa ae, K. Reinbold – zarząd ae, K. Ehlig – KR Beauty, I. Maug - dział kadr ae, N. Biel – rada zakładowa ae, Hr. Köhler – hospicjum dziecięce Mitteldeutschland

Darowizny na rzecz Hospicjum Dziecięcego Mitteldeutschland w Tambach-Dietharz

Dzięki sprzedaży pośród pracowników ae group, która została zorganizowana przez kierownictwo zakładu i rady zakładowe, oraz dzięki zbiórkom pieniężnym przeprowadzonym przez pracowników ae group w zakładzie Gerstungen, udało się wspomóc hospicjum dla dzieci i młodzieży Mitteldeutschland w Tambach-Dietharz.

Więcej...

Starostowie zacieśniają współpracę: "Torowanie drogi na przyszłość dla średnich przedsiębiorstw"

Hersfeld-Rotenburg/Wartburgkreis, 18 grudnia 2019 r. - Powiat Hersfeld-Rotenburg i powiat Wartburg chcą w przyszłości jeszcze ściślej ze sobą współpracować. Wspólna wizyta studyjna w ae group w Gerstungen dała możliwość omówienia przyszłych projektów.

Więcej...

Rozpoczęcie kształcenia zawodowego w ae group

W czwartek 16.08.2018 r. 15 młodych ludzi rozpoczęło szkolenie zawodowe w ae group...

Więcej...

Komunikaty prasowe na temat ogólnokrajowego ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w grupie ae w Gerstungen

W dniu 30.06.2018 r. w zakładzie w Gerstungen przeprowadzono ogólnokrajowe ćwiczenia przeciwpożarowe, w których wzięło udział około 100 strażaków z ochotniczej straży pożarnej w pobliżu zakładów ae group w Gerstungen i Nentershausen.

Więcej...