Ukąszeni przez zrównoważony rozwój

Zespół ae group przy zasiedlaniu dwóch rodzin pszczelich, po czym odbył się dzień ekologiczny (Fot: Enrico Radloff)
Zespół ae group przy zasiedlaniu dwóch rodzin pszczelich, po czym odbył się dzień ekologiczny (Fot: Enrico Radloff)

Gerstungen, 24.03.2021 - "ae group działa w sposób zrównoważony" - Cieszymy się, że również w tym roku w ramach Dnia Ochrony Środowiska mogliśmy z pomocą naszych praktykantów i studentów ae group przyczynić się do zrównoważenia  ekologicznego. Jako znak naszej świadomości ekologicznej, teren ae w Gerstungen został oczyszczony z niedbale wyrzuconych odpadów, oczywiście zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi koronawirusa.

Ponadto, cieszymy się, że również w tym roku w imię "zrównoważonego rozwoju" możemy wprowadzić specjalny element - od dziś wspieramy lokalnego pszczelarza. Zakładając dwie rodziny pszczele na terenie ae group, przyczyniamy się w niewielkim stopniu do poprawy stanu naszego ekosystemu. Rodziny pszczele znalazły swoje nowe miejsce przy granicy z sąsiadującym krajem związkowym Hesją.

Jako symbol zrównoważonego rozwoju zbiór miodu jest udostępniany naszym pracownikom w zakładzie Gerstungen, wspierając w ten sposób konsumpcję produktów lokalnych.

Wróć