Ae group powołuje Gert-Jana Vogelaara na stanowisko kierownika działu sprzedaży

Ae group powołuje Gert-Jana Vogelaara na stanowisko kierownika działu sprzedaży

Ae group powołała Gert-Jana Vogelaara na stanowisko kierownika działu sprzedaży. W ramach strategii rozwoju ae group pan Vogelaar będzie kierował zespołem sprzedaży koncernu, koncentrując się na satysfakcji klientów i rozwoju ae group.

 

Z ponad 25-letnim doświadczeniem na różnych stanowiskach kierowniczych w sprzedaży, marketingu i inżynierii, Pan Vogelaar posiada szerokie doświadczenie i know-how w zakresie przekładni, ich podzespołów oraz całych jednostek przekładni i jednostek napędowych. Jest on wynalazcą jednej z najbardziej udanych serii przekładni europejskiego dostawcy Tier 1, u którego w ostatnich latach kierował również zespołami ds. rozwoju. Pan Vogelaar był częstym prelegentem na wiodących konferencjach dotyczących samochodowych układów napędowych, takich jak CTI w USA, Europie i Chinach. W 2014 r. był szefem Pionu Hybrydowego i Transmisyjnego FISITA w Maastricht, a w latach 2017-2020 przewodniczącym "Agoria Transport & Mobility Technology Club" (skupiającego się na e-mobilności, inteligentnej produkcji, interfejsie użytkownika i autonomicznym prowadzeniu pojazdu).

"Cieszymy się, że możemy powitać Gert-Jana w naszym zespole ae", powiedział Koen Beckers, dyrektor generalny ae group. "Gert-Jan odegra kluczową rolę w procesie transformacji ae group, tak aby stała się wiodącym europejskim partnerem w zakresie odlewów ciśnieniowych dla nowych energetycznych rozwiązań motoryzacyjnych".

Wróć