ae-group-pl > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są chronione w ramach przepisów prawa. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, jakie dane są zbierane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Co to są „dane osobowe“?

Zgodnie z art. 4 RODO "dane osobowe" (zwane dalej "danymi") oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Identyfikowalna jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową bez rejestracji i wprowadzania danych, żadne dane osobowe nie będą zapisywane. Jednak każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde pobranie pliku zapisanego na stronie jest rejestrowane. Zapis ten służy wewnętrznym celom statystycznym i systemowym w celu dalszego rozwoju i doskonalenia naszej strony internetowej i naszych usług.

Rejestracji podlega: Nazwa pobranego pliku oraz strona, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym pobraniu, przeglądarka internetowa, domena, z której pochodzi zapytanie oraz Państwa adres IP. Protokołowanie odbywa się w formie anonimowej lub spseudonimizowanej i nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa jako osoby fizycznej. Użytkownik witryny nie jest zatem osobiście zidentyfikowany.

E-Mail / Formularz kontaktowy / Rejestracja

W przypadku przesłania przez Państwa zapytań pocztą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego lub rejestracyjnego, Państwa dane z poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. W każdej chwili mogą Państwo się temu sprzeciwić (prawo odstąpienia). Nie przekażemy Państwa danych bez Państwa zgody.

Jeśli uzyskali Państwo dostęp do chronionego obszaru na naszej stronie internetowej, który jest zabezpieczony hasłem, są Państwo odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie podawać nikomu swoich danych dostępu.

system zarządzania aplikacjami

System zarządzania aplikacjami zawiera wszystkie dane, które zostały wprowadzone do formularza aplikacyjnego lub dostarczone w dodatkowych dokumentach. W czasie procesu Państwa rekrutacji odpowiedzialny kierownik i pracownicy działu kadr mają dostęp do danych.  W celu udostępnienia portalu aplikacyjnego używamy employoo®, oprogramowania firmy S-TEC GmbH, Kampweg 1, 21035 Hamburg. System jest obsługiwany przez wszystkie spółki grupy z siedzibą w Niemczech. Dane są przechowywane w centrum obliczeniowym usługodawcy. Usługodawca gwarantuje zgodność z europejskimi dyrektywami w zakresie ochrony danych. Dalsze informacje uzyskają Państwo w ich Informacje o ochronie danych.

Online-Meeting

Używamy "FastViewer.exe", pliku FastViewer GmbH, Schwesterhausgasse 11, 92318 Neumarkt, aby umożliwić osobistą rozmowę z Państwem w formie czatu w czasie rzeczywistym. Pragniemy podkreślić, że dane, które Państwo dobrowolnie nam podają na czacie, przechowujemy w celu przetwarzania Państwa zapytania oraz w celach statystycznych. Dalsze informacje uzyskają Państwo w ich Informacje o ochronie danych osobowych.

Google Maps

Nasza strona korzysta z oprogramowania map Google Maps firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych, które mogą być zbierane automatycznie przez Google i jej przedstawicieli. Dalsze informacje uzyskają Państwo w  Informacje o ochronie danych Google oraz w warunki użytkowania Google Maps.

Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. W przypadku kliknięcia łącza do jednej z tych stron internetowych, informujemy, że za treść stron, do których prowadzą łącza, odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator tych stron i nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Należy o tym pamiętać opuszczając naszą stronę internetową i czytając informacje o prywatności innych stron internetowych.

Przekazywanie danych

Wprowadzając swoje dane, wyraźnie upoważniają nas Państwo do udostępniania swoich danych osobowych przedsiębiorstwom grupy ae do wyżej wymienionych celów.

Następujące przedsiębiorstwa należą do grupy przedsiębiorstw ae:

ae group ag, Am Kreuzweg, 99834 Gerstungen
ae group nentershausen gmbh, Otto-Schäfer-Straße 1, 36179 Bebra-Iba
ae group gerstungen gmbh, Am Kreuzweg, 99834 Gerstungen
alu druckguss lübeck gmbh, Weichselstraße 2-6, 23554 Lübeck
ae group polska sp. z o.o., ul. Jedności Robotniczej, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Bez Państwa uprzedniej zgody, nie ujawnimy Państwa danych stronom trzecim innym niż wymienione w niniejszej polityce prywatności. Państwa dane będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu. Wszelkie odmienne postanowienia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje prawny lub ustawowy obowiązek przekazania lub dostarczenia informacji.

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo żądać informacji na temat danych, które są przechowywane na Państwa temat. Ponadto, mają Państwo prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, blokowania i usuwania swoich danych osobowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z jakimikolwiek ustawowymi obowiązkami w zakresie ich przechowywania.

Jednostką odpowiedzialna w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest:

ae group ag
Am Kreuzweg
99834 Gerstungen

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, praw lub roszczeń dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (datenschutz[at]ae-group.de).

Prawo odstąpienia i prawo złożenia sprzeciwu 

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość i/lub sprzeciwić się przyszłemu wykorzystaniu Państwa danych. Zwykła wiadomość do nas jest wystarczająca do cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. W tym celu należy skorzystać z podanych wyżej danych kontaktowych.

Informacje na temat zabezpieczeń

Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą bieżących środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Nasze serwery wykorzystują różne mechanizmy bezpieczeństwa i procedury autoryzacji, aby utrudniać dostęp osobom nieupoważnionym. Nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą.

Gerstungen, Maj 2018