ae-group-pl > Przedsiębiorstwo > Polityka grupy ae-group

Polityka grupy ae-group

Podstawą naszego działania są konkretne cele z uwzględnieniem naszego kontekstu:

 • Jesteśmy wyspecjalizowanym dostawcą seryjnym części z aluminium odlewanych metodą ciśnieniową wysokiej jakości, gotowych do montażu. Oferujemy również kompletny łańcuch wartości dodanej wraz z rozwojem technologii dla różnorodnych obszarów zastosowań oraz know-how dla rozwoju zastosowań i rozwoju. Ponadto doradzamy w rozwoju technologii.
 • Podstawą długotrwałego rozwoju przedsiębiorstwa jest uzyskanie pozytywnych wyników ekonomicznym oraz stabilności w długim okresie czasu. Dążymy do tego celu poprzez ciągły wzrost, działania ukierunkowane na rynek, wzrost produktywności, wraz z naszą wykwalifikowaną i zmotywowaną do pracy załogą i dobrymi relacjami z klientami.
 • Podstawą naszego działania jest uwzględnienie interesów zaangażowanych stron:
  • klientów narodowych i międzynarodowych
  • udziałowców
  • pracowników
  • dostawców
  • spółek.
 • Zadowolenie klienta i przywiazanie klienta uzyskujemy dzięki podejmowaniu precyzyjnych ustaleń z klientem odnośnie jakości produktu, procesu i usługi zgodnie z oczekiwaniami klienta. Zorientowanie na klienta jest podstawą współpracy pomiędzy partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do realizacji współpracy wykorzystujemy najnowsze narzędzia i media.
 • Dzięki długotrwałemu pozytywnemu rozwojowi przedsiębiorstwa i przejrzystości  możemy przekonać udziałowców, aby wspierali długofalowo nasze przedsiębiorstwo.
 • Bezpieczeństwo pracy i prewencyjne działania w zakresie ochrony zdrowia zapewniamy dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem i przestrzeganiu przepisów prawa. Nasza średniej wielkości struktura stwarza możliwości rozwoju pracowników a przedsiębiorstwo zachęca do angażowania się w pracę,  do wykazywania własnej inicjatywy  i stwarza perspektywy rozwoju zawodowego.
 • Stosownie do zadań rozwijamy kompetencje i świadomość jakości naszych pracowników na wszystkich szczeblach.
 • Zasady zachowania się mają pozytywny wpływ na jakość współpracy wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie a należą do nich szacunek we wzajemnych relacjach, skupienie uwagi na procesach i obiektywną ocenę sytuacji.
 • Postępujemy według zasad global compact.
  • Respektujemy ochronę międzynarodowych praw człowieka.
  • Szanujemy prawo do swobodnego zrzeszania się i aktywnie uznajemy prawo do negocjacji zbiorowych.
  • Sprzeciwiamy się wszelkim formom pracy przymusowej i pracy dzieci.
  • Sprawdzamy, czy nie dochodzi do dyskryminacji przy zatrudnianiu i w trakcie zatrudnienia.
  • Zapobiegamy i redukujemy zbyteczne obciążenie środowiska naturalnego w
   przebiegu naszych procesów.
  • Identyfikujemy i spełniamy wszystkie niezbędne, w obszarach zastosowania, wymogi prawne i administracyjne.
  • Chronimy środowisko naturalne poprzez wspierane świadomych odpowiedzialności za środowisko postaw oraz poprzez stosowanie innowacyjnych technologii, w których uwzględnione są standardy ochrony środowiska.
  • Sprzeciwiamy się wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
 • Zapobieganie powstawaniu błędów, wczesne wykrywanie potencjalnych ryzyk, oszczędne gospodarowanie zasobami, podnoszenie zdolności procesowych  oraz eliminacja marnotrawstwa we wszystkich działaniach w łańcuchu procesowym należą do podstaw naszego działania.
 • Dzięki regularnemu nadzorowi, analizie i ciągłej poprawie efektywności i wydajności systemu zarządzania i zawartych w nim procedurach, również w przyszłości będziemy pracować nad rozwojem naszych standardów a tym samym nad poprawą ochrony środowiska i poprawą wydajności energetycznej przedsiębiorstwa. W związku z tym wspieramy pozyskiwanie przyjaznych dla środowiska i efektywnych energetycznie materiałów, wyposażenia i usług.
 • Dzięki sprawności przedsiębiorstwa zagwarantowany jest dostęp do potrzebnych informacji, dostępne są niezbędne zasoby pozwalające osiągnąć cele operacyjne i strategiczne.

Gerstungen, 23 marca 2021

Koen Beckers - dyrektor generalny
Klaus Reinbold - dyrektor operacyjny


Beate Baumbach - Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Andreas Uhlemann - Pełnomocnik ds. zarządzania energią
Stefan Erbach - Pełnomocnik ds. zarządzania środowiskiem