Änderung des Vorstands der ae group ag

W dniu 8 maja 2024 r. pan Andreas Nikisch opuścił ae group ag jako członek zarządu i dyrektor zarządzający. Decyzja ta została podjęta za obopólną zgodą pana Nikischa i Rady Nadzorczej.

Pan Nikisch 1 lipca 2022 r został mianowany dyrektorem operacyjnym (COO) i członkiem zarządu. Tematy, za które odpowiedzialny był pan Nikisch, są obecnie przekazywane.

Na poziomie zarządu, dyrektor generalny (CEO) Christian Kleinjung pozostanie główną osobą kontaktową dla ae group. Pan Kleinjung jest dyrektorem generalnym i prezesem zarządu firmy od października 2023 r. i odpowiada za rozpoczętą transformację firmy.

"Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować panu Nikischowi w imieniu całej rodziny ae za pełną zaufania współpracę", mówi Christian Kleinjung. On i Andreas Nikisch pracowali już razem w innej firmie z Turyngii, zanim dołączyli do ae group.

Dzięki swojemu rozległemu doświadczeniu w sektorze dostawców motoryzacyjnych, pan Nikisch był ważnym wsparciem dla firmy w ciągu ostatnich dwóch lat. ae group życzy panu Nikischowi samych sukcesów i wszystkiego najlepszego na przyszłość.

Wróć

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zorientowanych na klienta.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close