Nowy projekt rozwojowy "SALZIG"

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie ważnego projektu, który ma na celu przemysłowe, ekonomiczne i zrównoważone wykorzystanie traconych rdzeni w naszej produkcji odlewów ciśnieniowych. Dzięki temu nasi klienci zyskują nowe możliwości i swobodę w geometrycznym kształtowaniu swoich produktów - wysokie koszty montażu i nieszczelności, które mogą wynikać z wieloczęściowych złożeń (np. przy realizacji kanałów chłodzących), odejdą w przeszłość.

Zespół projektowy ae group, Fraunhofer IFAM, K+S Gruppe, SBS Ecoclean Group oraz BL&P opracowuje nowy rodzaj rdzenia solnego, który nie tylko podlega zrównoważonemu recyklingowi, ale również posiada optymalne właściwości przy produkcji rdzenia i zastosowaniu w procesie odlewania ciśnieniowego - w ten sposób nie tylko myślimy o środowisku, ale również osiągamy innowacyjne pod względem ekonomicznym i technologicznym zastosowanie technologii traconego rdzenia w odlewaniu ciśnieniowym.

Projekt, na podstawie którego powstała niniejsza publikacja, został sfinansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach grantu o numerze 03LB4001C. Autor jest odpowiedzialny za treść niniejszej publikacji.

Wróć

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zorientowanych na klienta.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close