grupa ae ponownie przekazuje darowizny na rzecz lokalnych przedszkoli

W ramach swojego programu zrównoważonego rozwoju grupa ae wspiera lokalne ośrodki opieki dziennej.
Dlatego też, tuż przed Wielkanocą, pani Reschke przekazała dary dla 6 placówek w mieście Bebra.
Szczególnie ucieszyły nas prace plastyczne maluchów, które zostały nam wręczone w podziękowaniu.
Grupa ae życzy wszystkim wspaniałych świąt wielkanocnych!

Wróć

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zorientowanych na klienta.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close