1980
Założenie

40
lat doświadczenia

+ 150 Mio. €
Planowany obrót
w roku 2024

4
Lokalizacje
DE & PL

Nasze zakłady

Zoptymalizowana struktura lokalizacji
Gerstungen | DE

Główna

~600 pracowników
30 maszyn odlewniczych
72 maszyn obróbczych

31.265m² powierzchnia produkcyjna

Nentershausen | DE

~160 racowników
14 maszyn odlewniczych
5 maszyn obróbczych

11.038 m² powierzchnia produkcyjna

Centrum rozwoju

Lübeck | DE

~125 pracowników
17 maszyn odlewniczych

6.752 m² powierzchnia produkcyjna

Strzelce Krajeńskie | PL

~350 pracowników
79 maszyn obróbczych

12.632 m² powierzchnia produkcyjna

ae group Unternehmensfilm

film firmowy ae group 14 MAR 2022

Zrównoważony partner w
odlewaniu
metali lekkich

Kompetentny
partner w rozwoju
na równi z klientami

Nasi klienci czerpią zrównoważone zyski z redukcji kosztów wspieranych przez VAVE

Szeroki zakres
sił zacisku i
technologii​

Od opracowania
części do inżynierii
procesowej​

Zoptymalizowana lokalna struktura zakładów z fabrykami w Europie Zachodniej i krajach LCC

Nasi pracownicy są naszym najważniejszym kapitałem​

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności społecznej​

Produkty & Klienci
Nasz pozytywny wkład w zrównoważoną przyszłość– i robimy to od ponad 10 lat

Wykorzystanie aluminium z recyklingu jako trwałego materiału

Zastosowanie energooszczędnego płynnego aluminium

Konwersja na zieloną energię & projekty kompensacyjne

Wykorzystanie energooszczędnych maszyn, systemów, pojazdów użytkowych & firmowych

Działania zgodne zarządzaniem środowiskiem i energią

Innowacyjne lekkie rozwiązania konstrukcyjne & technologie zmniejszające liczbę złożeń

Maksymalizacja naszego łańcucha dostaw „local for local“

Zrównoważone działania naszych pracowników

stać się częścią zrównoważonej przyszłości

Pracownicy ae group
Nasi pracownicy są naszym Kapitałem

Kształcenie początkowe i ustawiczne

 • Promocja kwalifikacji poprzez przyznawanie stypendium
 • Szerokie możliwości szkoleniowe
 • Poszerzanie możliwości szkoleniowych

Zarządzanie zdrowiem

 • Szybkie działania w związku z zagrożeniem zdrowia (np. pandemia)
 • Szkolenie z bezpieczeństwa jazdy dla początkujących kierowców
 • Wewnątrzzakładowe szczepienia przeciwko grypie
 • Dni zdrowia
 • Leasing rowerowy

Integracja & proaktywna kultura błędów

 • Darmowe gorące napoje promujące kulturę rozmowy
 • Równe szanse i niedyskryminacja
 • Otwarta & bezpośrednia komunikacja
Dostawcy & łańcuch dostaw
Z ae group do energooszczędnego, zrównoważonego łańcucha dostaw

„Produkt staje się zrównoważony tylko wtedy, gdy jego łańcuch dostaw jest zrównoważony“

 • Time-to-market-optymalizacja & krótkie trasy dostaw dla Twojego dodatniego bilansu CO2

 • Efektywne programy oszczędzania CO2- z dostawcami

 • Tworzenie & zachowanie lokalnych miejsc pracy

 • Lokalny rozwój gospodarczy

 • Przejrzystość jakości i ryzyka

Społeczeństwo
Wspieramy ludzi w grupie ae i wokół niej

Lokalne projekty zrównoważonego rozwoju

Wsparcie dla szkół

Wspieranie projektów muzycznych i edukacyjnych

Darowizny
na rzecz hospicjów dziecięcych i lokalnych przedszkoli

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw
np. przy zakupie upominków dla pracowników

Współpraca
z gminami, powiatami

Wsparcie dla lokalnej straży pożarnej

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zorientowanych na klienta.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Ustawienia zapisane
Ustawienia prywatności

Wybierz, na które pliki cookies i usługi zewnętrzne chcesz zezwolić:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close