ae-group-pl > Kompetencje > Laboratorium

Większe rozeznanie dzięki know-how.

We własnym laboratorium sprawdzamy, tworzymy i optymalizujemy dla Państwa wszystkie części i procesy.

Technika materiałowa

Podstawą innowacyjnych technologii w ae group jest własne laboratorium. W laboratorium nasi wysokowykwalifikowani pracownicy nadzorują procesy produkcyjne oraz projektują i przygotowują do produkcji seryjnej części współpracując z działem sprzedaży, działem technologii i z klientami.

  • Optymalizacja stopów, optymalizacja obróbki cieplnej i udoskonalanie technologii odlewniczej
  • Szkolenia wewnętrzne na temat materiałoznawstwa i metalurgii, które pozwalają na transfer wiedzy do produkcji seryjnej.
  • Kontrole mechaniczno- technologiczne za pomocą uniwersalnego urządzenia kontrolnego  50kN z klimatyzowaną komorą, które umożliwiają analizę danych testowych na najwyższym poziomie.
  • Dwa mikroskopy do obserwacji w świetle odbitym z powiększeniem 2000 razy oraz dwa mikroskopy stereoskopowe umożliwiają badanie części aż po najmniejszy szczegół.  
  • Uniwersalne urządzenie kontrolne 250kN, aparat rentgenowski MU-2000 (w technologii  HDR)

Analiza zabrudzeń poprodukcyjnych

  • Pomieszczenie do analizy zabrudzeń poprodukcyjnych klasy 8, w którym można poddać analizie nawet duże napędy osiowe.
  • Urządzenie ultradźwiękowe z regulowanym ustawianiem wydajności i możliwością wypełnienia do 100 litrów.
  • Urządzenia obrotowe, rozpylające i wtryskujące pozwalają nam na przeprowadzanie w naszym zakładzie wymaganych przez rynek kontroli.
  • Mikroskop pomiarowy z automatycznym licznikiem drobin.
  • Klimatyzowane pomieszczenie o wysokiej czystości z filtrem powietrza na wlocie.