ae-group-pl > Kompetencje > Jakość

Większa dokładność. Więcej pewności.

Przy każdym detalu zwracamy uwagę na zachowanie jak najwyższych standardów jakości a w ten sposób gwarantujemy naszym klientom większą wartość dodaną.

Druckguss Detail

Niezawodne standardy jakościowe:

  • Dokumentacja SPC
  • Czyszczenie części i analiza zabrudzeń poprodukcyjnych w pomieszczeniu klasy czystości  8
  • Proces ciągłej poprawy
  • Certyfikacja według IATF 16949
  • Certyfikacja według DIN EN ISO 50001
  • (system zarządzania energią)
  • Ciągły nadzór nad tokiem dostaw