ae-group-pl > Impressum

Impressum

ae group ag, Holding

Am Kreuzweg
D-99834 Gerstungentelefon: +49 (0) 36922 - 35 - 0
telefon: +49 (0) 36922 - 35 - 469

Siedziba spółki / numer w Rejestrze PrzedsiębiorstwGerstungen / HRB 502720 Jena


DE 811 16 17 82
ae group ag, Holding 


E-Mail: kontakt@ae-group.de

Informacja o korespondencji e-mail zgodnie z § 37a HGB

na podstawie § 37a HGB (PDF, 56KB)

Wyłączenie odpowiedzialności

Grupa ae group ag nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za stan aktualności, poprawność, skompletowanie i jakość udostępnionych informacji.  Grupa ae group ag zastrzega sobie pełne prawo do zmiany informacji w każdym czasie i bez wcześniejszej zapowiedzi. Spółka ae group ag nie ponosi żadnej odpowiedzialności  (również jeśli z winy nieumyślnej) za straty lub szkody materialne i niematerialne, które mogą mieć związek z wykorzystaniem lub niekorzystaniem z zawartych na stronie informacji lub z wykorzystaniem informacji błędnych lub niepełnych. Ae group ag nie sprawdza obcych stron internetowych tj. nieznajdujących się na jej serwerze lub nie w jej obszarze działania a które są połączone (linkowane) z niniejszą stroną  i nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione na nich treści, oferowane na nich produkty, usługi i inne oferty.